Aliance MORAL

VIZE:

 •    Bojové uskupení o základně cca 50 můžu
 •    Operační rádius ČR, SK
 •    Komplexní výcvik postaven na platformě AČR
 • CÍLE:

  2x ročně společné cvičení (zdravověda, střelecko-taktická příprava, zelená a černá taktika).

  Operační rádius ČR, SK.

  Min. 2x ročně společná akce.

  Na akce dojet ve velké palebné síle, abychom mohli v rámci mise plnit efektivně širší spektrum úkolů a mohli se opřít o informace našich lidí. (Tzn. abychom organizátorům vykryli složky: průzkum, patrola, záchranný tým).

  Na základě výše zmíněného bodu vytvořili pro organizátory efektivní jádro schopných lidí, kteří dokáží udržet atmosféru akce a spolupracovat s méně zkušenými týmy, ale i s ostřílenými bojovníky.

  Pozvednout úroveň akcí svým přístupem a nároky na všechny týmy, které projeví zájem působit s námi na akcích v rámci MORAL.

  O Alianci MORAL

  Aliance MORAL byla založena v listopadu 2011 s cílem prohloubit spolupráci military airsoftových jednotek napodobujících armádu České republiky a vytvořit větší uskupení schopné být důstojnými protivníky podobných velkých celků. Současně zaplnit absenci většího bojového uskupení na Moravě a okolí. Po téměř dvou letech hledání a oslovování různých týmů došlo v listopadu 2011 k setkání představitelů zakládajících jednotek. Na této schůzi jsme si ujasnili, co kdo očekává, a rozhodli o založení aliance. Chceme být důstojným protivníkem a kvalitním spoluhráčem na poli aliančních manévrů, na dobrou akci jsme ochotni vyrazit kamkoli po celé republice. Celkový součet lidí všech jednotek celé aliance MORAL činí cca 50 lidí. Nebráníme se novým tvářím, ale očekáváme i určitý stupeň nasazení a zápal pro věc.

  V současnosti máme, vzhledem k společné lokalitě působení, velmi úzkou spolupráci s uskupením KORPS, jak na poli zkušeností, pořádání akcí, spolupráce v poli, tak i se vzájemnými souboji.

  Dále chceme poděkovat za společné akce, aliancím USAREUR(cz), které vděčíme také za pomoc při počátečním formování aliance, USSOCOM alianci CZ a HEER ALLIANZ. Věříme, že tato uskupení jsou s námi, jakožto fair play protivníky, spokojena. Rádi se znovu uvidíme a doufáme, že další časem přibudou.

  Jestliže nás chcete kontaktovat, můžete napsat na aliance.moral(zavináč)gmail.com

  Military airsoft aliance MORAL - úvodní obrázek
  <
  © 2012 - 2013
  design & webmaster: john.dilhe(zavináč)gmail.com